Πέμπτη, 24 Φεβρουαρίου 2011

Monsanto και γενετικά μεταλλαγμένοι σπόροι.Η Monsanto αποκαλύπτεται :

Το 91% των μεταλλαγμένων σπόρων κατασκευάζεται και ανήκει σε μία αμερικανική
εταιρεία, την Monsanto, η οποία δεν θέλει να γνωρίζουμε πότε τα μεταλλαγμένα βρίσκονται
στην τροφή μας. Η πλειονότητα των καταναλωτών σε όλο τον κόσμο είναι αντίθετη με τα
μεταλλαγμένα, διότι η γενετική μηχανική έχει συνδεθεί με κινδύνους για την υγεία, µε την
απώλεια της βιοποικιλότητας, την αυξηµένη χρήση τοξικών ζιζανιοκτόνων και άλλα
περιβαλλοντικά προβλήµατα.
1
Ο αγώνας της Μonsanto να επιβάλει µεταλλαγµένα τρόφιµα και φυτά στην
παγκόσµια αγορά
Πρωταρχικός σκοπός της Monsanto είναι να µετατρέψει τη γεωργία και την παραγωγή
τροφίµων παγκοσµίως σε ένα μεγάλο γενετικό πείραμα. Ωστόσο, µέχρι τώρα η επιτυχία της
ήταν πολύ περιορισµένη. Το 85% των γενετικά τροποποιηµένων καλλιεργειών είναι
συγκεντρωµένο σε τρεις µόνο χώρες: τις Ηνωµένες Πολιτείες, την Αργεντινή και τον
Καναδά. Επιπλέον, µέχρι σήµερα, µόνο τέσσερα γενετικά µεταλλαγµένα φυτά (βαµβάκι,
ελαιοκράµβη, σόγια και καλαµπόκι) έχουν καλλιεργηθεί σε εµπορική κλίµακα. Συνολικά, οι
γενετικά µεταλλαγµένες καλλιέργειες καλύπτουν λιγότερο από το 1% της καλλιεργήσιµης
γης.
Σε πολλά µέρη του κόσµου (π.χ. στην Ευρώπη, Ρωσία, Αφρική και στις περισσότερες
ασιατικές χώρες) µεγάλες εταιρείες τροφίµων και λιανοπωλητές αρνούνται να πουλήσουν
γενετικά τροποποιηµένα τρόφιµα. Πολλές κυβερνήσεις έχουν απαγορεύσει την καλλιέργεια
µεταλλαγµένων φυτών ή αρνούνται να τα εισάγουν. Παρ’ όλα αυτά και παρά τις
αυξανόµενες ενδείξεις ότι τα µεταλλαγµένα φυτά και τρόφιµα βλάπτουν το περιβάλλον και
αποτελούν κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία, η Monsanto εξακολουθεί να προσπαθεί να τα
εισάγει στην παγκόσµια αγορά.
Πρόσφατα, η Monsanto γνωστοποίησε ότι θεωρεί την εισαγωγή του µεταλλαγµένου
καλαµποκιού ως το επόµενο υψίστης σηµασίας πεδίο µάχης. Πρωταρχικός στόχος της είναι
η Ευρώπη την οποία η Monsanto περιγράφει ως την «επόµενη ευκαιρία της», για να
«επεκταθεί και να κυριαρχήσει στην παγκόσµια αγορά». Σκοπός της Monsanto είναι µέχρι
το 2010 να έχει καλλιεργήσει σχεδόν 150.000.000 στρέµµατα γενετικά τροποποιηµένου
καλαµποκιού στην Ευρώπη, όπως επεσήµανε πρόσφατα ο Αντιπρόεδρος της Εταιρείας
Bret Begemann

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Πέμπτη, 24 Φεβρουαρίου 2011

Monsanto και γενετικά μεταλλαγμένοι σπόροι.Η Monsanto αποκαλύπτεται :

Το 91% των μεταλλαγμένων σπόρων κατασκευάζεται και ανήκει σε μία αμερικανική
εταιρεία, την Monsanto, η οποία δεν θέλει να γνωρίζουμε πότε τα μεταλλαγμένα βρίσκονται
στην τροφή μας. Η πλειονότητα των καταναλωτών σε όλο τον κόσμο είναι αντίθετη με τα
μεταλλαγμένα, διότι η γενετική μηχανική έχει συνδεθεί με κινδύνους για την υγεία, µε την
απώλεια της βιοποικιλότητας, την αυξηµένη χρήση τοξικών ζιζανιοκτόνων και άλλα
περιβαλλοντικά προβλήµατα.
1
Ο αγώνας της Μonsanto να επιβάλει µεταλλαγµένα τρόφιµα και φυτά στην
παγκόσµια αγορά
Πρωταρχικός σκοπός της Monsanto είναι να µετατρέψει τη γεωργία και την παραγωγή
τροφίµων παγκοσµίως σε ένα μεγάλο γενετικό πείραμα. Ωστόσο, µέχρι τώρα η επιτυχία της
ήταν πολύ περιορισµένη. Το 85% των γενετικά τροποποιηµένων καλλιεργειών είναι
συγκεντρωµένο σε τρεις µόνο χώρες: τις Ηνωµένες Πολιτείες, την Αργεντινή και τον
Καναδά. Επιπλέον, µέχρι σήµερα, µόνο τέσσερα γενετικά µεταλλαγµένα φυτά (βαµβάκι,
ελαιοκράµβη, σόγια και καλαµπόκι) έχουν καλλιεργηθεί σε εµπορική κλίµακα. Συνολικά, οι
γενετικά µεταλλαγµένες καλλιέργειες καλύπτουν λιγότερο από το 1% της καλλιεργήσιµης
γης.
Σε πολλά µέρη του κόσµου (π.χ. στην Ευρώπη, Ρωσία, Αφρική και στις περισσότερες
ασιατικές χώρες) µεγάλες εταιρείες τροφίµων και λιανοπωλητές αρνούνται να πουλήσουν
γενετικά τροποποιηµένα τρόφιµα. Πολλές κυβερνήσεις έχουν απαγορεύσει την καλλιέργεια
µεταλλαγµένων φυτών ή αρνούνται να τα εισάγουν. Παρ’ όλα αυτά και παρά τις
αυξανόµενες ενδείξεις ότι τα µεταλλαγµένα φυτά και τρόφιµα βλάπτουν το περιβάλλον και
αποτελούν κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία, η Monsanto εξακολουθεί να προσπαθεί να τα
εισάγει στην παγκόσµια αγορά.
Πρόσφατα, η Monsanto γνωστοποίησε ότι θεωρεί την εισαγωγή του µεταλλαγµένου
καλαµποκιού ως το επόµενο υψίστης σηµασίας πεδίο µάχης. Πρωταρχικός στόχος της είναι
η Ευρώπη την οποία η Monsanto περιγράφει ως την «επόµενη ευκαιρία της», για να
«επεκταθεί και να κυριαρχήσει στην παγκόσµια αγορά». Σκοπός της Monsanto είναι µέχρι
το 2010 να έχει καλλιεργήσει σχεδόν 150.000.000 στρέµµατα γενετικά τροποποιηµένου
καλαµποκιού στην Ευρώπη, όπως επεσήµανε πρόσφατα ο Αντιπρόεδρος της Εταιρείας
Bret Begemann

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου