Πέμπτη, 24 Φεβρουαρίου 2011

Τα 7 Θανάσιµα Αµαρτήµατα της Monsanto 1.


Τα 7 Θανάσιµα Αµαρτήµατα της Monsanto
Πέρα από τις επιστηµονικές ανησυχίες και τις ανησυχίες για τις επιπτώσεις στο περιβάλλον
και την υγεία που προκαλούνται από την καλλιέργεια και την κατανάλωση µεταλλαγµένων
φυτών, αγροχηµικές εταιρείες, όπως η Monsanto, αποκρύπτουν την αλήθεια σχετικά µε τα
οφέλη για τους αγρότες και τους καταναλωτές.

Παρακάτω θα αποκαλύψουµε την αλήθεια που κρύβεται πίσω από τις επτά «δεσµεύσεις»
της Monsanto, τις οποίες έχει δηµοσιεύσει στην ιστοσελίδα της
2
.
∆έσµευση 1: “∆ιάλογος”
Θα ακούσουµε προσεχτικά διάφορες απόψεις και θα έχουµε έναν εποικοδοµητικό διάλογο µε σκοπό
την ευρύτερη κατανόηση των προβληµάτων, έτσι ώστε να ανταποκριθούµε καλύτερα στις ανάγκες και
στους προβληµατισµούς της κοινωνίας και του καθένα από εµάς.
Η αλήθεια: Η δωροδοκία της Monsanto στην Ινδονησία καταλήγει στο δικαστήριο
Τον Ιανουάριο του 2005 η Monsanto αναγκάστηκε να πληρώσει πρόστιµο 1,5 εκατοµµύριο
δολάρια Η.Π.Α. στην αµερικανική κυβέρνηση για δωροδοκία προς αξιωµατούχους της
Ινδονησίας που αποσκοπούσε στην αποφυγή ελέγχων στις νέες γενετικά µεταλλαγµένες
καλλιέργειες βαµβακιού.
Η Monsanto παραδέχτηκε επίσης ότι είχε πληρώσει πάνω από 700.000 δολάρια Η.Π.Α. για
δωροδοκίες προς διάφορους αξιωµατούχους της Ινδονησίας µεταξύ του 1997 και του 2002,
που προέρχονταν από τις πωλήσεις των εντοµοκτόνων της στην Ινδονησία, πωλήσεις για
τις οποίες είχε δώσει λανθασµένα στοιχεία
3
.
∆έσµευση 2: “∆ιαφάνεια”
Θα παρέχουµε κατανοητή πληροφόρηση που θα είναι διαθέσιµη σε όλους.
Η αλήθεια: ο µοναδικός τρόπος για να αποκτήσει κάποιος πληροφορίες από τη
Monsanto είναι η δικαστική οδός
Τον Ιούνιο του 2005 κάποιο γερµανικό δικαστήριο διέταξε τη Monsanto να αποκαλύψει
δηµόσια µια έκθεση 1000 σελίδων την οποία είχε αποκρύψει και αφορούσε εργαστηριακές
έρευνες σε αρουραίους που είχαν καταναλώσει το µεταλλαγµένο καλαµπόκι της εταιρείας
ΜΟΝ863. Η απόφαση ελήφθη µετά από εκστρατεία της Greenpeace για την απόκτηση
δικαιώµατος πρόσβασης στην έκθεση, όπως ορίζει η ευρωπαϊκή νοµοθεσία. Η Monsanto
προσπάθησε σθεναρά να εµποδίσει τη δηµοσίευση της έκθεσης η οποία παρουσίαζε τις
ανησυχίες που εκφράστηκαν για τις επιπτώσεις του µεταλλαγµένου καλαµποκιού στην υγεία
των αρουραίων.
∆έσµευση 3: “Από κοινού”
Θα µοιραστούµε τη γνώση και την τεχνολογία, για να προάγουµε την επιστηµονική κατανόηση, για να
βελτιώσουµε τη γεωργία και το περιβάλλον, για να βελτιώσουµε τις καλλιέργειες, και για να
βοηθήσουµε τους αγρότες στις αναπτυσσόµενες χώρες.
Η αλήθεια: Οι µεταλλαγµένες καλλιέργειες δεν αποφέρουν κέρδη στην Αφρική
«Μας βρίσκει εντελώς αντίθετους η πρακτική διαφόρων κολοσσιαίων πολυεθνικών που
χρησιµοποιούν την εικόνα φτωχών και πεινασµένων πολιτών µας, για να προωθήσουν µια τεχνολογία
Greenpeace / Οµάδα Κρούσης Γενετικού Εγκλήµατος
2που δεν είναι ούτε ασφαλής ούτε φιλική προς το περιβάλλον ούτε οικονοµικά ωφέλιµη…»,
αντιπρόσωποι 20 αφρικανικών χωρών στη συνέλευση του Οργανισµού για τη ∆ιατροφή και τη
Γεωργία του Ο.Η.Ε. µε θέµα τους Φυτικούς Γενετικούς Πόρους.
∆έκα χρόνια µετά την πρώτη σηµαντική καλλιέργεια µεταλλαγµένων φυτών δεν υπάρχουν
εµφανή οφέλη για τους καταναλωτές, τους αγρότες ή το περιβάλλον, και παρά τις
ανανεωµένες υποσχέσεις των αγροχηµικών εταιρειών, δεν υπάρχουν θετικά αποτελέσµατα
για την πείνα και τη φτώχεια.
Σύµφωνα µε έκθεση του Αφρικανικού Κέντρου για τη Βιοασφάλεια και της διεθνούς
οργάνωσης Φίλοι της Γης

Enhanced by Zemanta

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Πέμπτη, 24 Φεβρουαρίου 2011

Τα 7 Θανάσιµα Αµαρτήµατα της Monsanto 1.


Τα 7 Θανάσιµα Αµαρτήµατα της Monsanto
Πέρα από τις επιστηµονικές ανησυχίες και τις ανησυχίες για τις επιπτώσεις στο περιβάλλον
και την υγεία που προκαλούνται από την καλλιέργεια και την κατανάλωση µεταλλαγµένων
φυτών, αγροχηµικές εταιρείες, όπως η Monsanto, αποκρύπτουν την αλήθεια σχετικά µε τα
οφέλη για τους αγρότες και τους καταναλωτές.

Παρακάτω θα αποκαλύψουµε την αλήθεια που κρύβεται πίσω από τις επτά «δεσµεύσεις»
της Monsanto, τις οποίες έχει δηµοσιεύσει στην ιστοσελίδα της
2
.
∆έσµευση 1: “∆ιάλογος”
Θα ακούσουµε προσεχτικά διάφορες απόψεις και θα έχουµε έναν εποικοδοµητικό διάλογο µε σκοπό
την ευρύτερη κατανόηση των προβληµάτων, έτσι ώστε να ανταποκριθούµε καλύτερα στις ανάγκες και
στους προβληµατισµούς της κοινωνίας και του καθένα από εµάς.
Η αλήθεια: Η δωροδοκία της Monsanto στην Ινδονησία καταλήγει στο δικαστήριο
Τον Ιανουάριο του 2005 η Monsanto αναγκάστηκε να πληρώσει πρόστιµο 1,5 εκατοµµύριο
δολάρια Η.Π.Α. στην αµερικανική κυβέρνηση για δωροδοκία προς αξιωµατούχους της
Ινδονησίας που αποσκοπούσε στην αποφυγή ελέγχων στις νέες γενετικά µεταλλαγµένες
καλλιέργειες βαµβακιού.
Η Monsanto παραδέχτηκε επίσης ότι είχε πληρώσει πάνω από 700.000 δολάρια Η.Π.Α. για
δωροδοκίες προς διάφορους αξιωµατούχους της Ινδονησίας µεταξύ του 1997 και του 2002,
που προέρχονταν από τις πωλήσεις των εντοµοκτόνων της στην Ινδονησία, πωλήσεις για
τις οποίες είχε δώσει λανθασµένα στοιχεία
3
.
∆έσµευση 2: “∆ιαφάνεια”
Θα παρέχουµε κατανοητή πληροφόρηση που θα είναι διαθέσιµη σε όλους.
Η αλήθεια: ο µοναδικός τρόπος για να αποκτήσει κάποιος πληροφορίες από τη
Monsanto είναι η δικαστική οδός
Τον Ιούνιο του 2005 κάποιο γερµανικό δικαστήριο διέταξε τη Monsanto να αποκαλύψει
δηµόσια µια έκθεση 1000 σελίδων την οποία είχε αποκρύψει και αφορούσε εργαστηριακές
έρευνες σε αρουραίους που είχαν καταναλώσει το µεταλλαγµένο καλαµπόκι της εταιρείας
ΜΟΝ863. Η απόφαση ελήφθη µετά από εκστρατεία της Greenpeace για την απόκτηση
δικαιώµατος πρόσβασης στην έκθεση, όπως ορίζει η ευρωπαϊκή νοµοθεσία. Η Monsanto
προσπάθησε σθεναρά να εµποδίσει τη δηµοσίευση της έκθεσης η οποία παρουσίαζε τις
ανησυχίες που εκφράστηκαν για τις επιπτώσεις του µεταλλαγµένου καλαµποκιού στην υγεία
των αρουραίων.
∆έσµευση 3: “Από κοινού”
Θα µοιραστούµε τη γνώση και την τεχνολογία, για να προάγουµε την επιστηµονική κατανόηση, για να
βελτιώσουµε τη γεωργία και το περιβάλλον, για να βελτιώσουµε τις καλλιέργειες, και για να
βοηθήσουµε τους αγρότες στις αναπτυσσόµενες χώρες.
Η αλήθεια: Οι µεταλλαγµένες καλλιέργειες δεν αποφέρουν κέρδη στην Αφρική
«Μας βρίσκει εντελώς αντίθετους η πρακτική διαφόρων κολοσσιαίων πολυεθνικών που
χρησιµοποιούν την εικόνα φτωχών και πεινασµένων πολιτών µας, για να προωθήσουν µια τεχνολογία
Greenpeace / Οµάδα Κρούσης Γενετικού Εγκλήµατος
2που δεν είναι ούτε ασφαλής ούτε φιλική προς το περιβάλλον ούτε οικονοµικά ωφέλιµη…»,
αντιπρόσωποι 20 αφρικανικών χωρών στη συνέλευση του Οργανισµού για τη ∆ιατροφή και τη
Γεωργία του Ο.Η.Ε. µε θέµα τους Φυτικούς Γενετικούς Πόρους.
∆έκα χρόνια µετά την πρώτη σηµαντική καλλιέργεια µεταλλαγµένων φυτών δεν υπάρχουν
εµφανή οφέλη για τους καταναλωτές, τους αγρότες ή το περιβάλλον, και παρά τις
ανανεωµένες υποσχέσεις των αγροχηµικών εταιρειών, δεν υπάρχουν θετικά αποτελέσµατα
για την πείνα και τη φτώχεια.
Σύµφωνα µε έκθεση του Αφρικανικού Κέντρου για τη Βιοασφάλεια και της διεθνούς
οργάνωσης Φίλοι της Γης

Enhanced by Zemanta

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου