Τετάρτη, 26 Ιανουαρίου 2011

Παραδοσιακά όργανα : Ζίλια. 
Τα ζίλια, δηλαδή τα κύμβαλα, ανιχνεύονται στην Ελλάδα ήδη από τους αρχαιοελληνικούς χρόνους.
Ιστορία :  
Τα ζίλια, δηλαδή τα κύμβαλα, ανιχνεύονται στην Ελλάδα ήδη από τους αρχαιοελληνικούς χρόνους. Επίσης κατείχαν σημαντική θέση ως μουσικό όργανο κατά την βυζαντινή εποχή. Από τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες η Εκκλησία καταδικάζει την παλιά εθνική μουσική. Ανάμεσα στα όργανα που καταγγέλλουν είναι και τα κύμβαλα. Παρά την αντίθεση της Εκκλησιάς, τα κύμβαλα και γενικά τα μουσικά όργανα δεν έπαψαν να χρησιμοποιούνται από τους Βυζαντινούς για να συνοδέψουν το τραγούδι ή το χορό στου γάμους, τα πανηγύρια και τις διασκεδάσεις. Επιπλέον ο Λέων Διάκονος μας πληροφορεί ότι τα χρησιμοποιούσαν μαζί με άλλα όργανα και στον πόλεμο .Στη βυζαντινή και μεταβυζαντινή εικονογραφία, τα κύμβαλα είναι από τα περισσότερο εικονιζόμενα μουσικά όργανα. Από την μελέτη των παραστάσεων αυτών βλέπουμε ότι τα σημερινά ζίλια ταυτίζονται με τα βυζαντινά κύμβαλα. Έχουν τις ίδιες διαστάσεις και παίζονται με το ίδιο τρόπο. Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγουμε αν τα συγκρίνουμε με τα αρχαιολογικά ευρήματα των αρχαιοελληνικών χρόνων. Επίσης κατείχαν σημαντική θέση ως μουσικό όργανο κατά την βυζαντινή εποχή. Από τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες η Εκκλησία καταδικάζει την παλιά εθνική μουσική. Ανάμεσα στα όργανα που καταγγέλλουν είναι και τα κύμβαλα. Παρά την αντίθεση της Εκκλησιάς, τα κύμβαλα και γενικά τα μουσικά όργανα δεν έπαψαν να χρησιμοποιούνται από τους Βυζαντινούς για να συνοδέψουν το τραγούδι ή το χορό στου γάμους, τα πανηγύρια και τις διασκεδάσεις. Επιπλέον ο Λέων Διάκονος μας πληροφορεί ότι τα χρησιμοποιούσαν μαζί με άλλα όργανα και στον πόλεμο .Στη βυζαντινή και μεταβυζαντινή εικονογραφία, τα κύμβαλα είναι από τα περισσότερο εικονιζόμενα μουσικά όργανα. Από την μελέτη των παραστάσεων αυτών βλέπουμε ότι τα σημερινά ζίλια ταυτίζονται με τα βυζαντινά κύμβαλα. Έχουν τις ίδιες διαστάσεις και παίζονται με το ίδιο τρόπο. Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγουμε αν τα συγκρίνουμε με τα αρχαιολογικά ευρήματα των αρχαιοελληνικών χρόνων. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Τετάρτη, 26 Ιανουαρίου 2011

Παραδοσιακά όργανα : Ζίλια. 
Τα ζίλια, δηλαδή τα κύμβαλα, ανιχνεύονται στην Ελλάδα ήδη από τους αρχαιοελληνικούς χρόνους.
Ιστορία :  
Τα ζίλια, δηλαδή τα κύμβαλα, ανιχνεύονται στην Ελλάδα ήδη από τους αρχαιοελληνικούς χρόνους. Επίσης κατείχαν σημαντική θέση ως μουσικό όργανο κατά την βυζαντινή εποχή. Από τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες η Εκκλησία καταδικάζει την παλιά εθνική μουσική. Ανάμεσα στα όργανα που καταγγέλλουν είναι και τα κύμβαλα. Παρά την αντίθεση της Εκκλησιάς, τα κύμβαλα και γενικά τα μουσικά όργανα δεν έπαψαν να χρησιμοποιούνται από τους Βυζαντινούς για να συνοδέψουν το τραγούδι ή το χορό στου γάμους, τα πανηγύρια και τις διασκεδάσεις. Επιπλέον ο Λέων Διάκονος μας πληροφορεί ότι τα χρησιμοποιούσαν μαζί με άλλα όργανα και στον πόλεμο .Στη βυζαντινή και μεταβυζαντινή εικονογραφία, τα κύμβαλα είναι από τα περισσότερο εικονιζόμενα μουσικά όργανα. Από την μελέτη των παραστάσεων αυτών βλέπουμε ότι τα σημερινά ζίλια ταυτίζονται με τα βυζαντινά κύμβαλα. Έχουν τις ίδιες διαστάσεις και παίζονται με το ίδιο τρόπο. Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγουμε αν τα συγκρίνουμε με τα αρχαιολογικά ευρήματα των αρχαιοελληνικών χρόνων. Επίσης κατείχαν σημαντική θέση ως μουσικό όργανο κατά την βυζαντινή εποχή. Από τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες η Εκκλησία καταδικάζει την παλιά εθνική μουσική. Ανάμεσα στα όργανα που καταγγέλλουν είναι και τα κύμβαλα. Παρά την αντίθεση της Εκκλησιάς, τα κύμβαλα και γενικά τα μουσικά όργανα δεν έπαψαν να χρησιμοποιούνται από τους Βυζαντινούς για να συνοδέψουν το τραγούδι ή το χορό στου γάμους, τα πανηγύρια και τις διασκεδάσεις. Επιπλέον ο Λέων Διάκονος μας πληροφορεί ότι τα χρησιμοποιούσαν μαζί με άλλα όργανα και στον πόλεμο .Στη βυζαντινή και μεταβυζαντινή εικονογραφία, τα κύμβαλα είναι από τα περισσότερο εικονιζόμενα μουσικά όργανα. Από την μελέτη των παραστάσεων αυτών βλέπουμε ότι τα σημερινά ζίλια ταυτίζονται με τα βυζαντινά κύμβαλα. Έχουν τις ίδιες διαστάσεις και παίζονται με το ίδιο τρόπο. Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγουμε αν τα συγκρίνουμε με τα αρχαιολογικά ευρήματα των αρχαιοελληνικών χρόνων. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου