Δευτέρα, 27 Δεκεμβρίου 2010

Παραδοσιακοί χοροί της Ελλάδας

1:  Το αριστερό πόδι έρχεται σε προεκβολή προς το κέντρο του κύκλου.
Δωδεκανησιακός χορός που χορεύεται κυρίως στην Κω σε ρυθμό 2/4. Χορευτές και χορεύτριες σχηματίζουν κύκλο ανοιχτό με μέτωπο προς τον κέντρο. Τα χέρια συνδέονται με λαβή Τράτας (σταυρωτά). Τα βήματα του χορού είναι τα εξής:
2:  Το δεξί πόδι κοντά και στο ύψος περίπου της καμάρας του αριστερού με ελαφριά στήριξη στα δάχτυλά του.
3:  Το δεξί πόδι στη συνέχεια έρχεται σε εκβολή πίσω και δεξιά.
4:  Το αριστερό κοντά στο δεξί, στην προσοχή.
5:  Το δεξί σε πλάγια εκβολή δεξιά.
6:  Το αριστερό πόδι κοντά στο δεξί στην προσοχή αλλά με ελαφριά στήριξη στα δάχτυλα.
 
Κατά την εκτέλεση όλων των βημάτων το σώμα κάνει συνεχή σουσταρίσματα. Πριν την έναρξη του χορού, όλοι μαζί, στηριζόμενοι στα δάχτυλα κάνουν σαν εισαγωγή δεκαέξι μικρές και συνεχείς ρυθμικές ανυψώσεις και κατεβάσματα των φτερνών με σύγχρονα σουσταρίσματα του σώματος και μικρές ταλαντεύσεις των ώμων αριστερά δεξιά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Δευτέρα, 27 Δεκεμβρίου 2010

Παραδοσιακοί χοροί της Ελλάδας

1:  Το αριστερό πόδι έρχεται σε προεκβολή προς το κέντρο του κύκλου.
Δωδεκανησιακός χορός που χορεύεται κυρίως στην Κω σε ρυθμό 2/4. Χορευτές και χορεύτριες σχηματίζουν κύκλο ανοιχτό με μέτωπο προς τον κέντρο. Τα χέρια συνδέονται με λαβή Τράτας (σταυρωτά). Τα βήματα του χορού είναι τα εξής:
2:  Το δεξί πόδι κοντά και στο ύψος περίπου της καμάρας του αριστερού με ελαφριά στήριξη στα δάχτυλά του.
3:  Το δεξί πόδι στη συνέχεια έρχεται σε εκβολή πίσω και δεξιά.
4:  Το αριστερό κοντά στο δεξί, στην προσοχή.
5:  Το δεξί σε πλάγια εκβολή δεξιά.
6:  Το αριστερό πόδι κοντά στο δεξί στην προσοχή αλλά με ελαφριά στήριξη στα δάχτυλα.
 
Κατά την εκτέλεση όλων των βημάτων το σώμα κάνει συνεχή σουσταρίσματα. Πριν την έναρξη του χορού, όλοι μαζί, στηριζόμενοι στα δάχτυλα κάνουν σαν εισαγωγή δεκαέξι μικρές και συνεχείς ρυθμικές ανυψώσεις και κατεβάσματα των φτερνών με σύγχρονα σουσταρίσματα του σώματος και μικρές ταλαντεύσεις των ώμων αριστερά δεξιά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου