Κυριακή, 26 Δεκεμβρίου 2010

Συρτός Ρόδου.

Δωδεκανησιακός χορός που χορεύεται στη Ρόδο σε ρυθμό 7/8. Χορευτές και χορεύτριες, τοποθετημένοι εναλλάξ, σχηματίζουν κύκλο  ανοικτό με μέτωπο προς το κέντρο. Τα χέρια συνδέονται από τις παλάμες, με τους αγκώνες λυγισμένους. Ο χορός αποτελείται από δύο στροφές, κάθε μια από τις οποίες αποτελείται από δώδεκα βήματα:
Στροφή Α΄  
1: Το αριστερό πόδι ανασηκώνεται λίγο λυγισμένο μπροστά και στη συνέχεια πατά πάλι αριστερότερα της θήσης του και χτυπητά, μόνο με τα δάχτυλά του. Συγχρόνως ο κορμός κάνει μια μικρή ταλάντευση αριστερά.
2:  Το αριστερό πόδι στη συνέχεια φέρεται σε προεκβολή πίσω, στηριζόμενο στα δάχτυλά του δυνατά.
3:  Το δεξί φέρεται σε προεκβολή πίσω, στηριζόμενο δυνατά στα δάχτυλά του.
4:  Το αριστερό βήμα δεξιά, προς τη φορά.
5:  Το δεξί, βήμα δεξιά δυνατά στα δάχτυλά του που στρέφουν προς το κέντρο.
6:  Το αριστερό πόδι, μισό βήμα δεξιά, με τη φτέρνα του σε επαφή με την καμάρα του δεξιού και με τα δάχτυλά του στραμμένα αριστερά. Μέτωπο αριστερά. 
7:  Το δεξί με το γόνατο ελαφρώς λυγισμένο, βήμα αριστερά. Το αριστερό, φέρεται λυγισμένο πίσω, κοντά στο δεξί. 
8:  Το αριστερό πόδι πατά πίσω, κοντά στη θέση του. 
9:  Το δεξί βήμα μεγάλο δεξιά. Μέτωπο προς τη φορά.
10:  Το αριστερό πόδι βήμα δεξιά με τα δάχτυλα στραμμένα στο κέντρο.
11+12 :  Το δεξί φέρεται ελαφρώς τεντωμένο προς τα δεξιά και στη συνέχεια στην προσοχή κοντά στο αριστερό.
Τα βήματα αυτά επαναλαμβάνονται άλλη μία φορά.

Στροφή Β΄
Οι χορευτές που βρίσκονται δεξιά από τις χορεύτριες λύνουν τη λαβή και τοποθετούν τα χέρια πίσω στη μέση τους. Οι χορεύτριες τα τοποθετούν στη μεσολαβή.
1 – 3 : Όπως της 1ης στροφής 4 :  Το αριστερό πόδι με μεγάλο βήμα έρχεται προς το κέντρο του κύκλου, λίγο δεξιά και πατά με τα δάχτυλά του στραμμένα λίγο αριστερά. 5:  Το δεξί πόδι με μεγάλο βήμα έρχεται προς το κέντρο του κύκλου και πατά δυνατά στα δάχτυλά του που στρέφουν αριστερά και έξω. Η πλάτη είναι ήδη στραμμένη προς το κέντρο του κύκλου. 6:  Το αριστερό πόδι με μισό βήμα εμπρός έρχεται και πατά με τη φτέρνα του σε επαφή με την καμάρα του δεξιού και με τα δάχτυλά του στραμμένα προς τα έξω. 7:  Το δεξιό πόδι μεγάλο βήμα εμπρός και δεξιά. Το αριστερό ανασηκώνεται πίσω λυγισμένο. 8:  Το αριστερό έρχεται και πατά κοντά στο δεξιό, με την καμάρα του σε επαφή με τη φτέρνα  9: Το δεξί βήμα δεξιά και μέτωπο προς τη φορά. 10 – 12: Όπως και τα αντίστοιχα της πρώτης στροφής. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Κυριακή, 26 Δεκεμβρίου 2010

Συρτός Ρόδου.

Δωδεκανησιακός χορός που χορεύεται στη Ρόδο σε ρυθμό 7/8. Χορευτές και χορεύτριες, τοποθετημένοι εναλλάξ, σχηματίζουν κύκλο  ανοικτό με μέτωπο προς το κέντρο. Τα χέρια συνδέονται από τις παλάμες, με τους αγκώνες λυγισμένους. Ο χορός αποτελείται από δύο στροφές, κάθε μια από τις οποίες αποτελείται από δώδεκα βήματα:
Στροφή Α΄  
1: Το αριστερό πόδι ανασηκώνεται λίγο λυγισμένο μπροστά και στη συνέχεια πατά πάλι αριστερότερα της θήσης του και χτυπητά, μόνο με τα δάχτυλά του. Συγχρόνως ο κορμός κάνει μια μικρή ταλάντευση αριστερά.
2:  Το αριστερό πόδι στη συνέχεια φέρεται σε προεκβολή πίσω, στηριζόμενο στα δάχτυλά του δυνατά.
3:  Το δεξί φέρεται σε προεκβολή πίσω, στηριζόμενο δυνατά στα δάχτυλά του.
4:  Το αριστερό βήμα δεξιά, προς τη φορά.
5:  Το δεξί, βήμα δεξιά δυνατά στα δάχτυλά του που στρέφουν προς το κέντρο.
6:  Το αριστερό πόδι, μισό βήμα δεξιά, με τη φτέρνα του σε επαφή με την καμάρα του δεξιού και με τα δάχτυλά του στραμμένα αριστερά. Μέτωπο αριστερά. 
7:  Το δεξί με το γόνατο ελαφρώς λυγισμένο, βήμα αριστερά. Το αριστερό, φέρεται λυγισμένο πίσω, κοντά στο δεξί. 
8:  Το αριστερό πόδι πατά πίσω, κοντά στη θέση του. 
9:  Το δεξί βήμα μεγάλο δεξιά. Μέτωπο προς τη φορά.
10:  Το αριστερό πόδι βήμα δεξιά με τα δάχτυλα στραμμένα στο κέντρο.
11+12 :  Το δεξί φέρεται ελαφρώς τεντωμένο προς τα δεξιά και στη συνέχεια στην προσοχή κοντά στο αριστερό.
Τα βήματα αυτά επαναλαμβάνονται άλλη μία φορά.

Στροφή Β΄
Οι χορευτές που βρίσκονται δεξιά από τις χορεύτριες λύνουν τη λαβή και τοποθετούν τα χέρια πίσω στη μέση τους. Οι χορεύτριες τα τοποθετούν στη μεσολαβή.
1 – 3 : Όπως της 1ης στροφής 4 :  Το αριστερό πόδι με μεγάλο βήμα έρχεται προς το κέντρο του κύκλου, λίγο δεξιά και πατά με τα δάχτυλά του στραμμένα λίγο αριστερά. 5:  Το δεξί πόδι με μεγάλο βήμα έρχεται προς το κέντρο του κύκλου και πατά δυνατά στα δάχτυλά του που στρέφουν αριστερά και έξω. Η πλάτη είναι ήδη στραμμένη προς το κέντρο του κύκλου. 6:  Το αριστερό πόδι με μισό βήμα εμπρός έρχεται και πατά με τη φτέρνα του σε επαφή με την καμάρα του δεξιού και με τα δάχτυλά του στραμμένα προς τα έξω. 7:  Το δεξιό πόδι μεγάλο βήμα εμπρός και δεξιά. Το αριστερό ανασηκώνεται πίσω λυγισμένο. 8:  Το αριστερό έρχεται και πατά κοντά στο δεξιό, με την καμάρα του σε επαφή με τη φτέρνα  9: Το δεξί βήμα δεξιά και μέτωπο προς τη φορά. 10 – 12: Όπως και τα αντίστοιχα της πρώτης στροφής. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου