Τρίτη, 5 Απριλίου 2011

Η τέχνη της βαφής στις αρχαίες κοινότητες.


Στην αρχαιότητα η διαδικασία της βαφής πραγματοποιούνταν μέσω εμβαπτίσεων και όχι με βρασμό, καθώς η μέθοδος του βρασμού ξεκίνησε στα ρωμαϊκά χρόνια. Η διαδικασία λοιπόν αποτελούνταν από τα εξής στάδια:

1. αρχικά πραγματοποιούνταν ο στρουθισμός, ο ομοιόμορφος δηλαδή καθαρισμός των νημάτων μέσω της πλύσης. Για τη διαδικασία αυτή χρησιμοποιούνταν το στρούθιο, απορρυπαντική ποάς, για την παρασκευή εκχυλίσματος και στη συνέχεια διαλύματος.
2. ακολουθούσε η στύψις ή προυστυφή όπου το νήμα ή ύφασμα αφού είχε στεγνώσει, τοποθετούνταν μέσα σε άλλο διάλυμα το οποίο περιείχε στυπτηρίαν, είδος προστύμματος με ορυκτά άλατα, κάλιο και νάτριο από τη Μήλο και την Κίμωλο. Το πρόστυμμα αυτό δεν επέτρεπε το χρώμα να φύγει ή να ξεθωριάσει μετά τη βαφή, καθιστώντας την ανεξίτηλη. Η προυστυφή και ο στρουθισμός ποίκιλλαν κατά περίπτωση ανάλογα με το χρώμα και την απόχρωση που επιδιώκονταν. Το χρώμα πάλι εξαρτιόταν από την ποσότητα στρουθίου και κυρίως από τη στυπτική ουσία που χρησιμοποιούνταν στο στάδιο αμέσως πριν από τη βαφή, δηλαδή στο στρουθισμό και τη στύψη, καθώς και από την παραμονή του νήματος στο στάδιο αυτό. Άλλες ουσίες που χρησιμοποιούνταν σ' αυτό το στάδιο, ήταν το νίτρον ήλίτρον.
3. Το επόμενο στάδιο ήταν αυτό της βαφής. Κατά τη διάρκεια της βαφής τα νήματα ή υφάσματα εμβαπτίζονταν μέσα σε κτιστά ορύγματα με τη μορφή πυέλων, στις ρηχές δεξαμενές της Ισθμίας. Οι πύελοι αυτοί περιείχαν το διάλυμα με τη βαφή. Τα νήματα ή υφάσματα εμβαπτίζονταν μάλιστα από τη μία πύελο στην άλλη εναλλάξ μέχρι να αποκτήσουν την επιθυμητή απόχρωση. Οι δύο πύελοι μπορούσαν να περιέχουν διαφορετικά διαλύματα βαφής και με το συνδυασμό των δύο να επιτυγχάνεται το επιθυμητό χρώμα. Επίσης μπορούσε η μία πύελος να έχει το διάλυμα της βαφής και η άλλη το διάλυμα της στύψεως.
4. Μετά τη βαφή τα νήματα αφήνονταν να στραγγίσουν στο υψηλότερο μέρος της δεξαμενής η οποία περιείχε από κάτω τις πυέλους. Σε ορισμένες περιπτώσεις τα νήματα περνούσαν ξανά από στύψη ή προυστυφήν για το ανεξίτηλο της βαφής. Τέλος αφήνονταν να στεγνώσουν οριστικά. Στη διαδικασία αυτή χρησιμοποιούνταν ενίοτε όξος ή ούρα, για την απόκτηση στιλπνής ανεξίτηλης βαφής. Για στιλπνότητα χρησιμοποιούνταν επίσης λάδι ή αμόργη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Τρίτη, 5 Απριλίου 2011

Η τέχνη της βαφής στις αρχαίες κοινότητες.


Στην αρχαιότητα η διαδικασία της βαφής πραγματοποιούνταν μέσω εμβαπτίσεων και όχι με βρασμό, καθώς η μέθοδος του βρασμού ξεκίνησε στα ρωμαϊκά χρόνια. Η διαδικασία λοιπόν αποτελούνταν από τα εξής στάδια:

1. αρχικά πραγματοποιούνταν ο στρουθισμός, ο ομοιόμορφος δηλαδή καθαρισμός των νημάτων μέσω της πλύσης. Για τη διαδικασία αυτή χρησιμοποιούνταν το στρούθιο, απορρυπαντική ποάς, για την παρασκευή εκχυλίσματος και στη συνέχεια διαλύματος.
2. ακολουθούσε η στύψις ή προυστυφή όπου το νήμα ή ύφασμα αφού είχε στεγνώσει, τοποθετούνταν μέσα σε άλλο διάλυμα το οποίο περιείχε στυπτηρίαν, είδος προστύμματος με ορυκτά άλατα, κάλιο και νάτριο από τη Μήλο και την Κίμωλο. Το πρόστυμμα αυτό δεν επέτρεπε το χρώμα να φύγει ή να ξεθωριάσει μετά τη βαφή, καθιστώντας την ανεξίτηλη. Η προυστυφή και ο στρουθισμός ποίκιλλαν κατά περίπτωση ανάλογα με το χρώμα και την απόχρωση που επιδιώκονταν. Το χρώμα πάλι εξαρτιόταν από την ποσότητα στρουθίου και κυρίως από τη στυπτική ουσία που χρησιμοποιούνταν στο στάδιο αμέσως πριν από τη βαφή, δηλαδή στο στρουθισμό και τη στύψη, καθώς και από την παραμονή του νήματος στο στάδιο αυτό. Άλλες ουσίες που χρησιμοποιούνταν σ' αυτό το στάδιο, ήταν το νίτρον ήλίτρον.
3. Το επόμενο στάδιο ήταν αυτό της βαφής. Κατά τη διάρκεια της βαφής τα νήματα ή υφάσματα εμβαπτίζονταν μέσα σε κτιστά ορύγματα με τη μορφή πυέλων, στις ρηχές δεξαμενές της Ισθμίας. Οι πύελοι αυτοί περιείχαν το διάλυμα με τη βαφή. Τα νήματα ή υφάσματα εμβαπτίζονταν μάλιστα από τη μία πύελο στην άλλη εναλλάξ μέχρι να αποκτήσουν την επιθυμητή απόχρωση. Οι δύο πύελοι μπορούσαν να περιέχουν διαφορετικά διαλύματα βαφής και με το συνδυασμό των δύο να επιτυγχάνεται το επιθυμητό χρώμα. Επίσης μπορούσε η μία πύελος να έχει το διάλυμα της βαφής και η άλλη το διάλυμα της στύψεως.
4. Μετά τη βαφή τα νήματα αφήνονταν να στραγγίσουν στο υψηλότερο μέρος της δεξαμενής η οποία περιείχε από κάτω τις πυέλους. Σε ορισμένες περιπτώσεις τα νήματα περνούσαν ξανά από στύψη ή προυστυφήν για το ανεξίτηλο της βαφής. Τέλος αφήνονταν να στεγνώσουν οριστικά. Στη διαδικασία αυτή χρησιμοποιούνταν ενίοτε όξος ή ούρα, για την απόκτηση στιλπνής ανεξίτηλης βαφής. Για στιλπνότητα χρησιμοποιούνταν επίσης λάδι ή αμόργη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου