Δευτέρα, 14 Μαρτίου 2011

Επιστροφή στο χωράφι λόγω κρίσης


Η επιστροφή στο… χωράφι και στην πρωτογενή παραγωγή αποτέλεσε το «καταφύγιο» απέναντι στην οικονομική κρίση για 38.000 ανθρώπους, το χρονικό διάστημα από το 2008 ως το 2010. Την ώρα που οι δείκτες της ανεργίας και της απαισιοδοξίας «χτυπούν κόκκινο», εξόχως ενδιαφέροντα στοιχεία της ΠΑΣΕΓΕΣ, αποδεικνύουν, ίσως το αυτονόητο για τους πιο πολλούς: Ότι «βαριά» βιομηχανία και «ατμομηχανή» ανάπτυξης, στην προσπάθεια που καταβάλλει η χώρα να ξορκίσει την κρίση, μπορεί ασφαλώς ν’ αποτελέσει η πρωτογενής παραγωγή, ήτοι η γεωργία.
Τα αποκαλυπτικά στοιχεία της ΠΑΣΕΓΕΣ αποδεικνύουν περίτρανα ότι η κρίση μπορεί με τον καλύτερο τρόπο να αποδειχθεί… ευκαιρία για τον αγροτικό τομέα της χώρας μας, η οποία με τη σειρά της έχει τη δυνατότητα να τονώσει ανάπτυξη και απασχόληση.
Βασικός «μοχλός» για τα παραπάνω είναι σε θέση ν’ αποτελέσει, εξ όσων φαίνεται, το «ρεύμα» επιστροφής στην ύπαιθρο και την παραγωγή, που δημιουργείται, με τάσεις περαιτέρω αύξησης.
Αρκεί μόνον να σκεφτεί κανείς ότι την τριετία 2008 - 2010, ούσα η χώρα στον προθάλαμο της κρίσης, μια… πόλη μεσαίου μεγέθους (38.000) άλλαξε περιβάλλον, δουλειά και προτίμησε ή αναγκάστηκε από τα γεγονότα, ν’ απασχοληθεί στον πρωτογενή τομέα.
Τα στοιχεία που περιέχει η εξαιρετικά ενδιαφέρουσα έρευνα των κ. Ι. Τσιφόρου, Γενικού Διευθυντή της ΠΑΣΕΓΕΣ και της κας Χ. Σταυροπούλου, Οικονομολόγου στελέχους της Υπηρεσίας Εκπαίδευσης της ΠΑΣΕΓΕΣ, δείχνουν ότι ενώ στην αγορά εργασίας του δευτερογενούς και του τριτογενούς τομέα οικονομικής δραστηριότητας της χώρας συνεχίζεται η επιδείνωση των βασικών δεικτών επίδοσης σε όρους απασχόλησης και ανεργίας, χωρίς να υπάρχουν προς το παρόν σαφείς νεότερες ενδείξεις ανάκαμψης, στην αγορά εργασίας του αγροτικού τομέα παρατηρείται αύξηση της απασχόλησης - κατά 7% στην τριετία 2008-2010, η οποία αντιστοιχεί σε 38.000 νέες θέσεις εργασίας.
Η εξέλιξη αυτή θεωρείται ιδιαίτερης σημασίας, μια και από τη μια πλευρά οι βραχυχρόνιες προοπτικές της απασχόλησης παραμένουν αρνητικές σε όλους τους κλάδους, ενώ από την άλλη το ποσοστό ανεργίας συνεχώς μεγεθύνεται, φθάνοντας το Δεκέμβριο του 2010 στο 14,8%, έναντι του 10,2% τον αντίστοιχο μήνα του 2009.
Από την ανάλυση ορισμένων ποιοτικών χαρακτηριστικών της αύξησης αυτής, μπορεί κανείς να συμπεράνει ότι ο αγροτικός τομέας απασχολεί το 2010, αμέσως μετά το εμπόριο, το μεγαλύτερο αριθμό εργαζομένων, που εκτιμώνται σε 551,3 χιλ., καλύπτοντας ποσοστό της τάξεως του 12,5% στο σύνολο του οικονομικά ενεργού πληθυσμού της χώρας.
Ειδικότερα, το 2010 σε σύγκριση με το 2008 οι νέες θέσεις εργασίας στον πρωτογενή τομέα είναι της τάξεως των 38.000 και πλέον, από τις οποίες το 95% αναλογεί στην γεωργία και το υπόλοιπο στην αλιεία. Στο διάστημα αυτό, συγκριτικά, ανακτήθηκε σχεδόν στο σύνολό της η απώλεια των θέσεων εργασίας της περιόδου 2005-2008.
Από τα στοιχεία προκύπτει, επίσης, ότι η δυναμική του πρωτογενούς τομέα και η αύξηση του ποσοστού απασχόλησης, δεν αφορά όλες τις περιοχές της χώρας, καθώς σε περιφερειακό επίπεδο Πελοπόννησος και Περιφέρεια Ιονίων Νήσων παρουσιάζουν μείωση της απασχόλησης κατά το διάστημα 2008-2010.
Ωστόσο, οι υπόλοιπες Περιφέρειες καταγράφουν σημαντική αύξηση, με περισσότερο «κερδισμένες» σε ποσοστά τις Περιφέρειες Κρήτης, Νοτίου Αιγαίου, Θεσσαλίας, Αττικής, Δυτικής Ελλάδας και Ηπείρου.
Αναφορικά, τώρα με το ποιοτικό στοιχείο της θέσης στο επάγγελμα, διαπιστώνεται σημαντική αύξηση στην κατηγορία των μισθωτών που απασχολούνται στον αγροτικό τομέα, κατά 40%, με αποτέλεσμα τη σημαντική συνεισφορά στη μερική απασχόληση.
«Το στοιχείο αυτό αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα ενόψει της δυσκολίας ανεύρεσης εργασίας πλήρους απασχόλησης στους άλλους κλάδους της οικονομίας. Οι αυτοαπασχολούμενοι χωρίς προσωπικό συνεχίζουν να αποτελούν τη δεσπόζουσα επαγγελματική κατηγορία μεταξύ των απασχολουμένων,  ενώ καταγράφεται μείωση της απασχόλησης στην κατηγορία των βοηθών στις οικογενειακές επιχειρήσεις», επισημαίνεται στο σχετικό κείμενο της ΠΑΣΕΓΕΣ.
Ποιες καλλιέργειες «γέννησαν» θέσεις εργασίας
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζει η ΠΑΣΕΓΕΣ, ο κλάδος των δενδρωδών καλλιεργειών, περιλαμβανομένων και των αμπελώνων, απορρόφησε στο διάστημα της αναφερόμενης τριετίας περισσότερες από 27.000 επιπλέον θέσεις εργασίας.
Εξάλλου, ιδιαίτερα σημαντική αύξηση, με υπερδιπλασιασμό της απασχόλησης, καταγράφεται στον κλάδο των υποστηρικτικών υπηρεσιών προς τη γεωργία, ενώ αισθητή αύξηση παρουσιάζουν και άλλοι επιμέρους τομείς, όπως η αλιεία (+17%) οι μικτές γεωργοκτηνοτροφικές δραστηριότητες (12%) και η κτηνοτροφία (9%).
Εντούτοις, έντονα αρνητική εξέλιξη σημειώνει η απασχόληση στον κλάδο του πολλαπλασιαστικού υλικού και των φυτωρίων, ενώ σημαντική κάμψη καταγράφεται και στον τομέα της δασοπονίας.
Από την άλλη, οι αροτραίες καλλιέργειες, με μια περιορισμένη αύξηση της απασχόλησης (+3%) συνεχίζουν να αποτελούν το σημαντικότερο κλάδο εργασίας στον αγροτικό τομέα.
Οι ηλικιακές ομάδες που «κέρδισαν»
Σε επίπεδο χώρας προκύπτει σημαντικότερη αύξηση της απασχόλησης στη μεσαία κατηγορία ηλικιών (45-64 ετών), αναφερόμενη  κυρίως στη Δυτική Μακεδονία, στη Δυτική Ελλάδα και στη Θεσσαλία.
Εντυπωσιακή, ωστόσο, είναι η ποσοστιαία αύξηση της απασχόλησης στη νεότερη ηλικιακή ομάδα (15-44 ετών) που σημειώνεται στις Περιφέρειες του Νοτίου Αιγαίου (+55,1%), στην Κρήτη (+31%) και στα Ιόνια Νησιά (+20%).
Ταυτόχρονα, παραμένουν οι διαρθρωτικές αδυναμίες στη δομή της απασχόλησης της Ηπείρου, με μικρή αύξησή της, προερχόμενη κυρίως από τις μεγαλύτερες κλάσεις ηλικίας.
«Η θετική αυτή αναστροφή της απασχόλησης στον πρωτογενή τομέα, η οποία προφανώς θα απαιτήσει συνεχή παρακολούθηση και πρόσθετη έρευνα με περαιτέρω ανάλυση των τάσεων στη ροή των εισερχόμενων, οφείλεται να υποστηριχτεί, κατά προτεραιότητα, ώστε η τάση αύξησης της απασχόλησης και της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας να αποκτήσει μονιμότερο χαρακτήρα», σημειώνουν από την ΠΑΣΕΓΕΣ.
Παράλληλα, οφείλεται να διερευνηθούν τα αίτια περιορισμού της απασχόλησης σε ορισμένες Περιφέρειες κρίσιμης σημασίας για τον πρωτογενή τομέα της οικονομίας, και να ληφθούν άμεσα μέτρα με ειδικά προγράμματα για τη στήριξή της, αλλά και μέτρα αναπτυξιακού χαρακτήρα με στόχο την ανάκαμψή της.
Κρίνεται, τέλος, αναγκαία η ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας με τη δημιουργία ενός δικτύου δομών σε κάθε αγροτική περιφέρεια, για την παροχή πληροφόρησης και ενημέρωσης σε ορισμένα κρίσιμα θέματα.
Στην ποιότητα και το περιβάλλον, στην οργάνωση και διοίκηση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, στην εκτίμηση του κόστους παραγωγής, στην υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων, στην πιστοποίηση, στην κατανόηση των μηχανισμών λειτουργίας της αγοράς και των απαιτήσεων των καταναλωτών, αλλά και σε θέματα οργάνωσης και διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας, μάρκετινγκ αγροτικών προϊόντων και υλοποίησης επιχειρηματικών σχεδίων.
Η δημιουργία και η λειτουργία των δομών αυτών  οφείλεται να σχεδιαστεί και να ενταχθεί ως δράση στα περιφερειακά προγράμματα, ώστε να υποστηρίζει την υποδοχή και την εγκατάσταση των νεοεισερχόμενων στον τομέα - και όχι μόνο.
Ανακοίνωση ΠΑΣΕΓΕΣ
Με αφορμή τη δημοσιοποίηση της έρευνας η ΠΑΣΕΓΕΣ εξέδωσε ανακοίνωση, η οποία έχει ως εξής:
Η τάση αύξησης της απασχόλησης στον αγροτικό τομέα κατά 7% και πλέον στο διάστημα της τριετίας 2008-2010 με τη δημιουργία 38.000 νέων θέσεων εργασίας, όπως καταγράφει η έρευνα της ΠΑΣΕΓΕΣ που δίνεται σήμερα στη δημοσιότητα, υπογραμμίζει τη σημασία που αποκτά συμβολή του πρωτογενούς τομέα στην αντιμετώπιση της ύφεσης που πλήττει την αγορά εργασίας, σε όλους σχεδόν τους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας της χώρας.
Η εξέλιξη αυτή, με την αύξηση του αριθμού των νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας που ξεκινούν από τον αγροτικό τομέα, αλλά και με μετακίνηση εργαζομένων από άλλους τομείς της οικονομίας, αποκτά ιδιαίτερη αξία μια και πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία επιδεινώνονται συνεχώς οι δείκτες απασχόλησης και ανεργίας, καθιστώντας σχεδόν αδύνατη την εύρεση εργασίας.
Αποκτά επίσης ιδιαίτερη σημασία το γεγονός ότι η αύξηση αυτή καταγράφεται στις περισσότερες Περιφέρειες της χώρας, με σημαντική άνοδο στην κατηγορία της μισθωτής απασχόλησης και μάλιστα σε τομείς δραστηριότητας που συνδέονται με την παραγωγή διατροφικών αγροτικών προϊόντων (δενδρώδεις καλλιέργειες, κτηνοτροφία, αλιεία). Πρόκειται συνεπώς για μια θετική αναστροφή της απασχόλησης στον πρωτογενή τομέα, η οποία οφείλεται άμεσα να υποστηριχτεί ώστε να αποκτήσει δυναμική και επιχειρηματικό χαρακτήρα.
Όπως τόνισε ο Πρόεδρος της ΠΑΣΕΓΕΣ Τζανέτος Καραμίχας “Στην κρίσιμη περίοδο ύφεσης που διανύουμε, η σημαντική αυτή συνεισφορά στη στήριξη του παραγωγικού και του κοινωνικού ιστού της περιφέρειας, σε συνδυασμό με την ανάγκη αντιμετώπισης του διατροφικού ελλείμματος της χώρας και της συμβολής στη βελτίωση του περιβάλλοντος, αποτελούν κριτήρια που θέτουν τον αγροτικό τομέα στο προσκήνιο του ενδιαφέροντος, ως τον τομέα εκείνο προς τον οποίο οφείλεται, κατά προτεραιότητα, να κατευθυνθούν οι αναπτυξιακές πολιτικές της Κυβέρνησης”.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Δευτέρα, 14 Μαρτίου 2011

Επιστροφή στο χωράφι λόγω κρίσης


Η επιστροφή στο… χωράφι και στην πρωτογενή παραγωγή αποτέλεσε το «καταφύγιο» απέναντι στην οικονομική κρίση για 38.000 ανθρώπους, το χρονικό διάστημα από το 2008 ως το 2010. Την ώρα που οι δείκτες της ανεργίας και της απαισιοδοξίας «χτυπούν κόκκινο», εξόχως ενδιαφέροντα στοιχεία της ΠΑΣΕΓΕΣ, αποδεικνύουν, ίσως το αυτονόητο για τους πιο πολλούς: Ότι «βαριά» βιομηχανία και «ατμομηχανή» ανάπτυξης, στην προσπάθεια που καταβάλλει η χώρα να ξορκίσει την κρίση, μπορεί ασφαλώς ν’ αποτελέσει η πρωτογενής παραγωγή, ήτοι η γεωργία.
Τα αποκαλυπτικά στοιχεία της ΠΑΣΕΓΕΣ αποδεικνύουν περίτρανα ότι η κρίση μπορεί με τον καλύτερο τρόπο να αποδειχθεί… ευκαιρία για τον αγροτικό τομέα της χώρας μας, η οποία με τη σειρά της έχει τη δυνατότητα να τονώσει ανάπτυξη και απασχόληση.
Βασικός «μοχλός» για τα παραπάνω είναι σε θέση ν’ αποτελέσει, εξ όσων φαίνεται, το «ρεύμα» επιστροφής στην ύπαιθρο και την παραγωγή, που δημιουργείται, με τάσεις περαιτέρω αύξησης.
Αρκεί μόνον να σκεφτεί κανείς ότι την τριετία 2008 - 2010, ούσα η χώρα στον προθάλαμο της κρίσης, μια… πόλη μεσαίου μεγέθους (38.000) άλλαξε περιβάλλον, δουλειά και προτίμησε ή αναγκάστηκε από τα γεγονότα, ν’ απασχοληθεί στον πρωτογενή τομέα.
Τα στοιχεία που περιέχει η εξαιρετικά ενδιαφέρουσα έρευνα των κ. Ι. Τσιφόρου, Γενικού Διευθυντή της ΠΑΣΕΓΕΣ και της κας Χ. Σταυροπούλου, Οικονομολόγου στελέχους της Υπηρεσίας Εκπαίδευσης της ΠΑΣΕΓΕΣ, δείχνουν ότι ενώ στην αγορά εργασίας του δευτερογενούς και του τριτογενούς τομέα οικονομικής δραστηριότητας της χώρας συνεχίζεται η επιδείνωση των βασικών δεικτών επίδοσης σε όρους απασχόλησης και ανεργίας, χωρίς να υπάρχουν προς το παρόν σαφείς νεότερες ενδείξεις ανάκαμψης, στην αγορά εργασίας του αγροτικού τομέα παρατηρείται αύξηση της απασχόλησης - κατά 7% στην τριετία 2008-2010, η οποία αντιστοιχεί σε 38.000 νέες θέσεις εργασίας.
Η εξέλιξη αυτή θεωρείται ιδιαίτερης σημασίας, μια και από τη μια πλευρά οι βραχυχρόνιες προοπτικές της απασχόλησης παραμένουν αρνητικές σε όλους τους κλάδους, ενώ από την άλλη το ποσοστό ανεργίας συνεχώς μεγεθύνεται, φθάνοντας το Δεκέμβριο του 2010 στο 14,8%, έναντι του 10,2% τον αντίστοιχο μήνα του 2009.
Από την ανάλυση ορισμένων ποιοτικών χαρακτηριστικών της αύξησης αυτής, μπορεί κανείς να συμπεράνει ότι ο αγροτικός τομέας απασχολεί το 2010, αμέσως μετά το εμπόριο, το μεγαλύτερο αριθμό εργαζομένων, που εκτιμώνται σε 551,3 χιλ., καλύπτοντας ποσοστό της τάξεως του 12,5% στο σύνολο του οικονομικά ενεργού πληθυσμού της χώρας.
Ειδικότερα, το 2010 σε σύγκριση με το 2008 οι νέες θέσεις εργασίας στον πρωτογενή τομέα είναι της τάξεως των 38.000 και πλέον, από τις οποίες το 95% αναλογεί στην γεωργία και το υπόλοιπο στην αλιεία. Στο διάστημα αυτό, συγκριτικά, ανακτήθηκε σχεδόν στο σύνολό της η απώλεια των θέσεων εργασίας της περιόδου 2005-2008.
Από τα στοιχεία προκύπτει, επίσης, ότι η δυναμική του πρωτογενούς τομέα και η αύξηση του ποσοστού απασχόλησης, δεν αφορά όλες τις περιοχές της χώρας, καθώς σε περιφερειακό επίπεδο Πελοπόννησος και Περιφέρεια Ιονίων Νήσων παρουσιάζουν μείωση της απασχόλησης κατά το διάστημα 2008-2010.
Ωστόσο, οι υπόλοιπες Περιφέρειες καταγράφουν σημαντική αύξηση, με περισσότερο «κερδισμένες» σε ποσοστά τις Περιφέρειες Κρήτης, Νοτίου Αιγαίου, Θεσσαλίας, Αττικής, Δυτικής Ελλάδας και Ηπείρου.
Αναφορικά, τώρα με το ποιοτικό στοιχείο της θέσης στο επάγγελμα, διαπιστώνεται σημαντική αύξηση στην κατηγορία των μισθωτών που απασχολούνται στον αγροτικό τομέα, κατά 40%, με αποτέλεσμα τη σημαντική συνεισφορά στη μερική απασχόληση.
«Το στοιχείο αυτό αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα ενόψει της δυσκολίας ανεύρεσης εργασίας πλήρους απασχόλησης στους άλλους κλάδους της οικονομίας. Οι αυτοαπασχολούμενοι χωρίς προσωπικό συνεχίζουν να αποτελούν τη δεσπόζουσα επαγγελματική κατηγορία μεταξύ των απασχολουμένων,  ενώ καταγράφεται μείωση της απασχόλησης στην κατηγορία των βοηθών στις οικογενειακές επιχειρήσεις», επισημαίνεται στο σχετικό κείμενο της ΠΑΣΕΓΕΣ.
Ποιες καλλιέργειες «γέννησαν» θέσεις εργασίας
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζει η ΠΑΣΕΓΕΣ, ο κλάδος των δενδρωδών καλλιεργειών, περιλαμβανομένων και των αμπελώνων, απορρόφησε στο διάστημα της αναφερόμενης τριετίας περισσότερες από 27.000 επιπλέον θέσεις εργασίας.
Εξάλλου, ιδιαίτερα σημαντική αύξηση, με υπερδιπλασιασμό της απασχόλησης, καταγράφεται στον κλάδο των υποστηρικτικών υπηρεσιών προς τη γεωργία, ενώ αισθητή αύξηση παρουσιάζουν και άλλοι επιμέρους τομείς, όπως η αλιεία (+17%) οι μικτές γεωργοκτηνοτροφικές δραστηριότητες (12%) και η κτηνοτροφία (9%).
Εντούτοις, έντονα αρνητική εξέλιξη σημειώνει η απασχόληση στον κλάδο του πολλαπλασιαστικού υλικού και των φυτωρίων, ενώ σημαντική κάμψη καταγράφεται και στον τομέα της δασοπονίας.
Από την άλλη, οι αροτραίες καλλιέργειες, με μια περιορισμένη αύξηση της απασχόλησης (+3%) συνεχίζουν να αποτελούν το σημαντικότερο κλάδο εργασίας στον αγροτικό τομέα.
Οι ηλικιακές ομάδες που «κέρδισαν»
Σε επίπεδο χώρας προκύπτει σημαντικότερη αύξηση της απασχόλησης στη μεσαία κατηγορία ηλικιών (45-64 ετών), αναφερόμενη  κυρίως στη Δυτική Μακεδονία, στη Δυτική Ελλάδα και στη Θεσσαλία.
Εντυπωσιακή, ωστόσο, είναι η ποσοστιαία αύξηση της απασχόλησης στη νεότερη ηλικιακή ομάδα (15-44 ετών) που σημειώνεται στις Περιφέρειες του Νοτίου Αιγαίου (+55,1%), στην Κρήτη (+31%) και στα Ιόνια Νησιά (+20%).
Ταυτόχρονα, παραμένουν οι διαρθρωτικές αδυναμίες στη δομή της απασχόλησης της Ηπείρου, με μικρή αύξησή της, προερχόμενη κυρίως από τις μεγαλύτερες κλάσεις ηλικίας.
«Η θετική αυτή αναστροφή της απασχόλησης στον πρωτογενή τομέα, η οποία προφανώς θα απαιτήσει συνεχή παρακολούθηση και πρόσθετη έρευνα με περαιτέρω ανάλυση των τάσεων στη ροή των εισερχόμενων, οφείλεται να υποστηριχτεί, κατά προτεραιότητα, ώστε η τάση αύξησης της απασχόλησης και της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας να αποκτήσει μονιμότερο χαρακτήρα», σημειώνουν από την ΠΑΣΕΓΕΣ.
Παράλληλα, οφείλεται να διερευνηθούν τα αίτια περιορισμού της απασχόλησης σε ορισμένες Περιφέρειες κρίσιμης σημασίας για τον πρωτογενή τομέα της οικονομίας, και να ληφθούν άμεσα μέτρα με ειδικά προγράμματα για τη στήριξή της, αλλά και μέτρα αναπτυξιακού χαρακτήρα με στόχο την ανάκαμψή της.
Κρίνεται, τέλος, αναγκαία η ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας με τη δημιουργία ενός δικτύου δομών σε κάθε αγροτική περιφέρεια, για την παροχή πληροφόρησης και ενημέρωσης σε ορισμένα κρίσιμα θέματα.
Στην ποιότητα και το περιβάλλον, στην οργάνωση και διοίκηση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, στην εκτίμηση του κόστους παραγωγής, στην υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων, στην πιστοποίηση, στην κατανόηση των μηχανισμών λειτουργίας της αγοράς και των απαιτήσεων των καταναλωτών, αλλά και σε θέματα οργάνωσης και διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας, μάρκετινγκ αγροτικών προϊόντων και υλοποίησης επιχειρηματικών σχεδίων.
Η δημιουργία και η λειτουργία των δομών αυτών  οφείλεται να σχεδιαστεί και να ενταχθεί ως δράση στα περιφερειακά προγράμματα, ώστε να υποστηρίζει την υποδοχή και την εγκατάσταση των νεοεισερχόμενων στον τομέα - και όχι μόνο.
Ανακοίνωση ΠΑΣΕΓΕΣ
Με αφορμή τη δημοσιοποίηση της έρευνας η ΠΑΣΕΓΕΣ εξέδωσε ανακοίνωση, η οποία έχει ως εξής:
Η τάση αύξησης της απασχόλησης στον αγροτικό τομέα κατά 7% και πλέον στο διάστημα της τριετίας 2008-2010 με τη δημιουργία 38.000 νέων θέσεων εργασίας, όπως καταγράφει η έρευνα της ΠΑΣΕΓΕΣ που δίνεται σήμερα στη δημοσιότητα, υπογραμμίζει τη σημασία που αποκτά συμβολή του πρωτογενούς τομέα στην αντιμετώπιση της ύφεσης που πλήττει την αγορά εργασίας, σε όλους σχεδόν τους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας της χώρας.
Η εξέλιξη αυτή, με την αύξηση του αριθμού των νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας που ξεκινούν από τον αγροτικό τομέα, αλλά και με μετακίνηση εργαζομένων από άλλους τομείς της οικονομίας, αποκτά ιδιαίτερη αξία μια και πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία επιδεινώνονται συνεχώς οι δείκτες απασχόλησης και ανεργίας, καθιστώντας σχεδόν αδύνατη την εύρεση εργασίας.
Αποκτά επίσης ιδιαίτερη σημασία το γεγονός ότι η αύξηση αυτή καταγράφεται στις περισσότερες Περιφέρειες της χώρας, με σημαντική άνοδο στην κατηγορία της μισθωτής απασχόλησης και μάλιστα σε τομείς δραστηριότητας που συνδέονται με την παραγωγή διατροφικών αγροτικών προϊόντων (δενδρώδεις καλλιέργειες, κτηνοτροφία, αλιεία). Πρόκειται συνεπώς για μια θετική αναστροφή της απασχόλησης στον πρωτογενή τομέα, η οποία οφείλεται άμεσα να υποστηριχτεί ώστε να αποκτήσει δυναμική και επιχειρηματικό χαρακτήρα.
Όπως τόνισε ο Πρόεδρος της ΠΑΣΕΓΕΣ Τζανέτος Καραμίχας “Στην κρίσιμη περίοδο ύφεσης που διανύουμε, η σημαντική αυτή συνεισφορά στη στήριξη του παραγωγικού και του κοινωνικού ιστού της περιφέρειας, σε συνδυασμό με την ανάγκη αντιμετώπισης του διατροφικού ελλείμματος της χώρας και της συμβολής στη βελτίωση του περιβάλλοντος, αποτελούν κριτήρια που θέτουν τον αγροτικό τομέα στο προσκήνιο του ενδιαφέροντος, ως τον τομέα εκείνο προς τον οποίο οφείλεται, κατά προτεραιότητα, να κατευθυνθούν οι αναπτυξιακές πολιτικές της Κυβέρνησης”.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου