Σάββατο, 26 Φεβρουαρίου 2011

Συμπερασματικά για την Monsanto.7 : Μετά από εκτεταµένες έρευνες και πολυάριθµες .
συνεντεύξεις µε αγρότες και δικηγόρους, το Κέντρο για τη ∆ιατροφική Ασφάλεια ανακάλυψε
ότι η Monsanto έχει κάνει χρήση σκληρών ανακρίσεων και ανηλεών διώξεων που έχουν
Greenpeace / Οµάδα Κρούσης Γενετικού Εγκλήµατος

4ουσιαστικά αλλάξει τον τρόπο µε τον οποίο πολλοί Αµερικανοί αγρότες καλλιεργούν τη γη
τους. Το µεγαλύτερο καταγεγραµµένο ποσό που έχει λάβει µέχρι σήµερα η Monsanto µε
απόφαση του δικαστηρίου είναι 3.052.800 $, ως αποτέλεσµα αγωγής που έγινε σε κάποιον
αγρότη. Τα συνολικά καταγεγραµµένα ποσά που έχει λάβει η Monsanto ανέρχονται σε
15.253.602,82 $. Οι αγρότες έχουν πληρώσει κατά µέσο όρο 412.259,54 $ µετά από
καταδικαστικές αποφάσεις.
Κανένας αγρότης δεν είναι ασφαλής από τη δύναµη επιρροής της Monsanto. Έχει γίνει
αγωγή σε αγρότες ακόµα και για το γεγονός ότι ο αγρός τους επιµολύνθηκε από τη γύρη ή
τον σπόρο µεταλλαγµένης καλλιέργειας άλλου αγρότη˙ από γενετικά µεταλλαγµένους
σπόρους της προηγούµενης χρονιάς που ξεπετάχτηκαν, ή «είχαν επιζήσει και φύτρωσαν»,
σε αγρούς µε µη µεταλλαγµένες ποικιλίες την επόµενη χρονιά.
∆έσµευση 7: “∆ηµιουργούµε ένα σπουδαίο χώρο εργασίας”
Θα διασφαλίσουµε την ποικιλοµορφία σε ανθρώπινο δυναµικό και σε σκέψη θα ενθαρρύνουµε την
καινοτοµία, τη δηµιουργικότητα και τη µάθηση˙ θα εφαρµόσουµε το οµαδικό πνεύµα και θα
επιβραβεύσουµε και θα αναγνωρίσουµε τη συνεισφορά των ανθρώπων µας.
Η αλήθεια: «Έφυγα από την εταιρεία διότι εξέφρασα τις ανησυχίες µου σχετικά µε την
εισαγωγή της γενετικής µηχανικής στη Ρουµανία. Πίστευα ότι ούτε η Ρουµανία ούτε η
εταιρεία ήταν έτοιµες και ικανές να διαχειριστούν και να ελέγξουν τη γενετική µηχανική»,
Dragos Dina, πρώην γενικός διευθυντής της Monsanto στη Ρουµανία, που έφυγε από την
εταιρεία το 1998.
* * *
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:
η Monsanto κρίνεται ένοχη διότι κατηγορείται για εγκλήµατα ενάντια στη φύση, εγκλήµατα
ενάντια στο δικαίωµα των αγροτών να καλλιεργούν µη µεταλλαγµένα φυτά και των
καταναλωτών να τρώνε µη µεταλλαγµένες τροφές.
ΠΡΟΤΑΣΗ:
Να σταµατήσει η καλλιέργεια των µεταλλαγµένων και να επικεντρωθούµε στην
παραγωγή µη µεταλλαγµένων φυτών και τροφίµων, που βασίζονται στις αρχές τις
βιωσιµότητας, της προστασίας της βιοποικιλότητας, και παρέχουν σε όλους τους
ανθρώπους ελεύθερη πρόσβαση σε ασφαλή και θρεπτική τροφή. 

Enhanced by Zemanta

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Σάββατο, 26 Φεβρουαρίου 2011

Συμπερασματικά για την Monsanto.7 : Μετά από εκτεταµένες έρευνες και πολυάριθµες .
συνεντεύξεις µε αγρότες και δικηγόρους, το Κέντρο για τη ∆ιατροφική Ασφάλεια ανακάλυψε
ότι η Monsanto έχει κάνει χρήση σκληρών ανακρίσεων και ανηλεών διώξεων που έχουν
Greenpeace / Οµάδα Κρούσης Γενετικού Εγκλήµατος

4ουσιαστικά αλλάξει τον τρόπο µε τον οποίο πολλοί Αµερικανοί αγρότες καλλιεργούν τη γη
τους. Το µεγαλύτερο καταγεγραµµένο ποσό που έχει λάβει µέχρι σήµερα η Monsanto µε
απόφαση του δικαστηρίου είναι 3.052.800 $, ως αποτέλεσµα αγωγής που έγινε σε κάποιον
αγρότη. Τα συνολικά καταγεγραµµένα ποσά που έχει λάβει η Monsanto ανέρχονται σε
15.253.602,82 $. Οι αγρότες έχουν πληρώσει κατά µέσο όρο 412.259,54 $ µετά από
καταδικαστικές αποφάσεις.
Κανένας αγρότης δεν είναι ασφαλής από τη δύναµη επιρροής της Monsanto. Έχει γίνει
αγωγή σε αγρότες ακόµα και για το γεγονός ότι ο αγρός τους επιµολύνθηκε από τη γύρη ή
τον σπόρο µεταλλαγµένης καλλιέργειας άλλου αγρότη˙ από γενετικά µεταλλαγµένους
σπόρους της προηγούµενης χρονιάς που ξεπετάχτηκαν, ή «είχαν επιζήσει και φύτρωσαν»,
σε αγρούς µε µη µεταλλαγµένες ποικιλίες την επόµενη χρονιά.
∆έσµευση 7: “∆ηµιουργούµε ένα σπουδαίο χώρο εργασίας”
Θα διασφαλίσουµε την ποικιλοµορφία σε ανθρώπινο δυναµικό και σε σκέψη θα ενθαρρύνουµε την
καινοτοµία, τη δηµιουργικότητα και τη µάθηση˙ θα εφαρµόσουµε το οµαδικό πνεύµα και θα
επιβραβεύσουµε και θα αναγνωρίσουµε τη συνεισφορά των ανθρώπων µας.
Η αλήθεια: «Έφυγα από την εταιρεία διότι εξέφρασα τις ανησυχίες µου σχετικά µε την
εισαγωγή της γενετικής µηχανικής στη Ρουµανία. Πίστευα ότι ούτε η Ρουµανία ούτε η
εταιρεία ήταν έτοιµες και ικανές να διαχειριστούν και να ελέγξουν τη γενετική µηχανική»,
Dragos Dina, πρώην γενικός διευθυντής της Monsanto στη Ρουµανία, που έφυγε από την
εταιρεία το 1998.
* * *
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:
η Monsanto κρίνεται ένοχη διότι κατηγορείται για εγκλήµατα ενάντια στη φύση, εγκλήµατα
ενάντια στο δικαίωµα των αγροτών να καλλιεργούν µη µεταλλαγµένα φυτά και των
καταναλωτών να τρώνε µη µεταλλαγµένες τροφές.
ΠΡΟΤΑΣΗ:
Να σταµατήσει η καλλιέργεια των µεταλλαγµένων και να επικεντρωθούµε στην
παραγωγή µη µεταλλαγµένων φυτών και τροφίµων, που βασίζονται στις αρχές τις
βιωσιµότητας, της προστασίας της βιοποικιλότητας, και παρέχουν σε όλους τους
ανθρώπους ελεύθερη πρόσβαση σε ασφαλή και θρεπτική τροφή. 

Enhanced by Zemanta

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου