Κυριακή, 30 Ιανουαρίου 2011

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΡΓΑΛΕΙΟΥΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΡΓΑΛΕΙΟΥ

Τα βασικά εργαλεία για την ύφανσηΜπορεί ο αργαλειός να είναι ο βασικός κορμός για την ύφανση αν δεν υπήρχαν όμως μια σειρά από άλλα εργαλεία θα ήταν αδύνατη η επιτυχημένη ύφανση. Τα χειρόχτενα, ήταν βασικά για να ξαίνουν τα μαλλιά τα οποία τοποθετούσαν στη συνέχεια στη ρόκα και με την μαγική βοήθεια του αδραχτιού δημιουργούσαν το νήμα. Μετά την επεξεργασία και το βλάψιμο του το έβαζαν στην ανέμη και το τύλιγαν στα καλάμια ή στις σαΐτες. Κάθε χωριό είχε τουλάχιστο μία γυναίκα η οποία ήξερα να μετρά και να «αδειάζει» όπως έλεγαν το στημόνι που θα τοποθετούσαν μετά στον αργαλειό για να στήσουν εκεί πάνω τα ξόμπλια και τα σχέδια τους. Μετά το άδειασμα που γινόταν σε ανοικτούς χώρους ακολουθούσε το πέρασμα στον αργαλειό. Κάθε νήμα έπρεπε να περάσει από τους μίτους που είναι συνδεδεμένοι με τις πατητήρες, από τους μίτους περνούσε στο χτένι το βασικό εργαλείο που βρίσκεται ανάμεσα στις αυστηρές γεωμετρικές γραμμές οι οποίες με την βοήθειά τους και τις υφάντρας τα νήματα μετατρέπονται σε σχέδια και ανεκτίμητα έργα τέχνης
ΥΦΑΝΣΗ :
Τα νήματα στημονιού και υφαδιού διασταυρώνονται σε κάθετες διευθύνσεις για να μετασχηματιστούν σε ύφασμα. Το σύνολο διαδικασιών-λειτουργιών των διαφόρων μηχανισμών του αργαλειού, που απαιτείται για την παραγωγή υφαντού υφάσματος, ονομάζεται ύφανση.
Για την "απλή ύφανση", ο αργαλειός απαιτείται να έχει δύο τελάρα. Στα μιτάρια κάθε τελάρου είναι περασμένα ένα παρά ένα τα νήματα στημονιού.
Τα στάδια της απλής ύφανσης είναι τα εξής:
1. Δημιουργία ανοίγματος νημάτων στημονιού
2. Πέρασμα του φορέα υφαδιού μέσα από το άνοιγμα του στημονιού και εναπόθεση του υφαδιού.
3. Χτύπημα του υφαδιού από το χτένι προς το παραγόμενο ύφασμα.
4. Σταδιακή εκτύλιξη του στημονιού
5. Τμηματικό τύλιγμα του παραγόμενου υφάσματος και επανάληψη από το στάδιο 1 με εναλλακτική κίνηση των τελάρων.
<αριθμός>ΝΗΜΑΤΑ---ΣΤΗΜΟΝΙ
Προετοιμασία Νημάτων
Τα νήματα υφαδιού και στημονιού χρειάζονται κάποια προετοιμασία πριν αρχίσει η ύφανση. Για τα νήματα υφαδιού απαιτείται το Μασούρισμα, ενώ η προετοιμασία του στημονιού ολοκληρώνεται σε τρία στάδια: το Διάσιμο, το Κολλάρισμα και το Μίτωμα.
Με το Διάσιμο γίνεται μια ομοιόμορφη και παράλληλη τακτοποίηση των νημάτων σε ορισμένο πλάτος και περιτύλιξή τους με σταθερή τάση στο Ρόλο του στημονιού.
Επειδή τα νήματα στημονιού υπόκεινται σε ισχυρές εφελκυστικές τάσεις κατά τη διάρκεια της ύφανσης, πρέπει να είναι αρκετά μεγάλης αντοχής. Μια αύξηση της αντοχής των νημάτων γίνεται με το Κολλάρισμα.
Η τοποθέτηση των νημάτων στημονιού στον αργαλειό γίνεται με το Μίτωμα.
Συγκεκριμένα, τα νήματα πρέπει να περαστούν μέσα από τα "μάτια" των μιταριών και από τις θυρίδες του "χτενιού". Το μίτωμα γίνεται σύμφωνα με το προκαθορισμένο σχέδιο υφάσματος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Κυριακή, 30 Ιανουαρίου 2011

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΡΓΑΛΕΙΟΥΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΡΓΑΛΕΙΟΥ

Τα βασικά εργαλεία για την ύφανσηΜπορεί ο αργαλειός να είναι ο βασικός κορμός για την ύφανση αν δεν υπήρχαν όμως μια σειρά από άλλα εργαλεία θα ήταν αδύνατη η επιτυχημένη ύφανση. Τα χειρόχτενα, ήταν βασικά για να ξαίνουν τα μαλλιά τα οποία τοποθετούσαν στη συνέχεια στη ρόκα και με την μαγική βοήθεια του αδραχτιού δημιουργούσαν το νήμα. Μετά την επεξεργασία και το βλάψιμο του το έβαζαν στην ανέμη και το τύλιγαν στα καλάμια ή στις σαΐτες. Κάθε χωριό είχε τουλάχιστο μία γυναίκα η οποία ήξερα να μετρά και να «αδειάζει» όπως έλεγαν το στημόνι που θα τοποθετούσαν μετά στον αργαλειό για να στήσουν εκεί πάνω τα ξόμπλια και τα σχέδια τους. Μετά το άδειασμα που γινόταν σε ανοικτούς χώρους ακολουθούσε το πέρασμα στον αργαλειό. Κάθε νήμα έπρεπε να περάσει από τους μίτους που είναι συνδεδεμένοι με τις πατητήρες, από τους μίτους περνούσε στο χτένι το βασικό εργαλείο που βρίσκεται ανάμεσα στις αυστηρές γεωμετρικές γραμμές οι οποίες με την βοήθειά τους και τις υφάντρας τα νήματα μετατρέπονται σε σχέδια και ανεκτίμητα έργα τέχνης
ΥΦΑΝΣΗ :
Τα νήματα στημονιού και υφαδιού διασταυρώνονται σε κάθετες διευθύνσεις για να μετασχηματιστούν σε ύφασμα. Το σύνολο διαδικασιών-λειτουργιών των διαφόρων μηχανισμών του αργαλειού, που απαιτείται για την παραγωγή υφαντού υφάσματος, ονομάζεται ύφανση.
Για την "απλή ύφανση", ο αργαλειός απαιτείται να έχει δύο τελάρα. Στα μιτάρια κάθε τελάρου είναι περασμένα ένα παρά ένα τα νήματα στημονιού.
Τα στάδια της απλής ύφανσης είναι τα εξής:
1. Δημιουργία ανοίγματος νημάτων στημονιού
2. Πέρασμα του φορέα υφαδιού μέσα από το άνοιγμα του στημονιού και εναπόθεση του υφαδιού.
3. Χτύπημα του υφαδιού από το χτένι προς το παραγόμενο ύφασμα.
4. Σταδιακή εκτύλιξη του στημονιού
5. Τμηματικό τύλιγμα του παραγόμενου υφάσματος και επανάληψη από το στάδιο 1 με εναλλακτική κίνηση των τελάρων.
<αριθμός>ΝΗΜΑΤΑ---ΣΤΗΜΟΝΙ
Προετοιμασία Νημάτων
Τα νήματα υφαδιού και στημονιού χρειάζονται κάποια προετοιμασία πριν αρχίσει η ύφανση. Για τα νήματα υφαδιού απαιτείται το Μασούρισμα, ενώ η προετοιμασία του στημονιού ολοκληρώνεται σε τρία στάδια: το Διάσιμο, το Κολλάρισμα και το Μίτωμα.
Με το Διάσιμο γίνεται μια ομοιόμορφη και παράλληλη τακτοποίηση των νημάτων σε ορισμένο πλάτος και περιτύλιξή τους με σταθερή τάση στο Ρόλο του στημονιού.
Επειδή τα νήματα στημονιού υπόκεινται σε ισχυρές εφελκυστικές τάσεις κατά τη διάρκεια της ύφανσης, πρέπει να είναι αρκετά μεγάλης αντοχής. Μια αύξηση της αντοχής των νημάτων γίνεται με το Κολλάρισμα.
Η τοποθέτηση των νημάτων στημονιού στον αργαλειό γίνεται με το Μίτωμα.
Συγκεκριμένα, τα νήματα πρέπει να περαστούν μέσα από τα "μάτια" των μιταριών και από τις θυρίδες του "χτενιού". Το μίτωμα γίνεται σύμφωνα με το προκαθορισμένο σχέδιο υφάσματος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου