Πέμπτη, 20 Ιανουαρίου 2011

Ο Ικαριώτικος Παραδοσιακός χορός


Είναι χορός της Ικαρίας απ’ όπου πήρε και το όνομά του. Η λαβή είναι του καλαματιανού και αποτελείται από τρεις στροφές με τα εξής βήματα:
Στροφή 1η
1:  Το δεξί πόδι δεξιά.
2:  Το αριστερό αριστερά.
3:  Το δεξί πόδι δεξιά.
4:  Το αριστερό ελαφρώς τεντωμένο προς τα δεξιά και πάνω με ταυτόχρονη ελαφριά αναπήδηση στο δεξιό.
5:   Το αριστερό  αριστερά (αντίθετα)
6:   Το δεξί πόδι  αριστερά.
7:   Το αριστερό αριστερά. 
8:   Το δεξί πόδι έρχεται ελαφρά τεντωμένο προς τα αριστερά και πάνω με ταυτόχρονη ελαφριά αναπήδηση στο αριστερό.
Στροφή 2η
Αποτελείται από τα ίδια βήματα της πρώτης στροφής, τα οποία εκτελούνται με στροφή δεξιά (1-4) και αριστερά  (5-8). Σ’ αυτήν η λαβή λύνεται από το πρώτο βήμα και τα χέρια πάνε στη μεσολαβή.
Στροφή 3η
Αποτελείται από 24 βήματα εκ των οποίων τα δώδεκα χορεύονται προς το κέντρο του κύκλου και τα άλλα δώδεκα προς την περιφέρειά του.
Βήματα προς το κέντρο
1:  Το δεξί πόδι από την προηγούμενη θέση έρχεται και πατά δυνατά δεξιά, κοντά στο αριστερό με τα δάχτυλά του στο κέντρο.
2:  Αναπήδηση στο δεξί με ταυτόχρονη άρση του αριστερού πίσω λυγισμένου.
3: Το αριστερό πόδι πατά δυνατά στη θέση του με γρήγορη μετάθεση του βάρους του σώματος σ’ αυτό και με σύγχρονη άρση του δεξιού εμπρός τεντωμένου.
4:  Το δεξί πατά δυνατά πίσω στη θέση του με γρήγορη αντιμετάθεση του βάρους του σώματος πάνω του και με σύγχρονη άρση του αριστερού εμπρός τεντωμένου.  5:  Το αριστερό σε προεκβολή προς το κέντρο με ισχυρή στήριξη στα δάχτυλα. 6:  Το δεξί φέρεται με τη φτέρνα σε επαφή με την καμάρα του αριστερού. 7:  Το αριστερό σε προεκβολή προς το κέντρο8:   Το δεξί σε προεκβολή προς το κέντρο με ισχυρή στήριξη στα δάχτυλά του. 9:   Το αριστερό πόδι έρχεται με την καμάρα του σε επαφή με τη φτέρνα του δεξιού. 10 : Το αριστερό σε προεκβολή προς το κέντρο. 11+12: Όπως τα 5 + 6.
Βήματα προς την περιφέρεια.
1:  Το αριστερό πόδι σε προεκβολή πίσω με ισχυρό πάτημα  2:  Αναπήδηση στο αριστερό, με ταυτόχρονη άρση του δεξιού πίσω λυγισμένου. 3:  Το δεξί πατά πίσω και κοντά στο αριστερό με γρήγορη αντιμετάθεση του βάρους του σώματος πάνω του και με σύγχρονη άρση του δεξιού εμπρός τεντωμένου. 
Τα υπόλοιπα βήματα είναι ακριβώς αντίστροφα με εκείνα που γίνονται προς το κέντρο. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Πέμπτη, 20 Ιανουαρίου 2011

Ο Ικαριώτικος Παραδοσιακός χορός


Είναι χορός της Ικαρίας απ’ όπου πήρε και το όνομά του. Η λαβή είναι του καλαματιανού και αποτελείται από τρεις στροφές με τα εξής βήματα:
Στροφή 1η
1:  Το δεξί πόδι δεξιά.
2:  Το αριστερό αριστερά.
3:  Το δεξί πόδι δεξιά.
4:  Το αριστερό ελαφρώς τεντωμένο προς τα δεξιά και πάνω με ταυτόχρονη ελαφριά αναπήδηση στο δεξιό.
5:   Το αριστερό  αριστερά (αντίθετα)
6:   Το δεξί πόδι  αριστερά.
7:   Το αριστερό αριστερά. 
8:   Το δεξί πόδι έρχεται ελαφρά τεντωμένο προς τα αριστερά και πάνω με ταυτόχρονη ελαφριά αναπήδηση στο αριστερό.
Στροφή 2η
Αποτελείται από τα ίδια βήματα της πρώτης στροφής, τα οποία εκτελούνται με στροφή δεξιά (1-4) και αριστερά  (5-8). Σ’ αυτήν η λαβή λύνεται από το πρώτο βήμα και τα χέρια πάνε στη μεσολαβή.
Στροφή 3η
Αποτελείται από 24 βήματα εκ των οποίων τα δώδεκα χορεύονται προς το κέντρο του κύκλου και τα άλλα δώδεκα προς την περιφέρειά του.
Βήματα προς το κέντρο
1:  Το δεξί πόδι από την προηγούμενη θέση έρχεται και πατά δυνατά δεξιά, κοντά στο αριστερό με τα δάχτυλά του στο κέντρο.
2:  Αναπήδηση στο δεξί με ταυτόχρονη άρση του αριστερού πίσω λυγισμένου.
3: Το αριστερό πόδι πατά δυνατά στη θέση του με γρήγορη μετάθεση του βάρους του σώματος σ’ αυτό και με σύγχρονη άρση του δεξιού εμπρός τεντωμένου.
4:  Το δεξί πατά δυνατά πίσω στη θέση του με γρήγορη αντιμετάθεση του βάρους του σώματος πάνω του και με σύγχρονη άρση του αριστερού εμπρός τεντωμένου.  5:  Το αριστερό σε προεκβολή προς το κέντρο με ισχυρή στήριξη στα δάχτυλα. 6:  Το δεξί φέρεται με τη φτέρνα σε επαφή με την καμάρα του αριστερού. 7:  Το αριστερό σε προεκβολή προς το κέντρο8:   Το δεξί σε προεκβολή προς το κέντρο με ισχυρή στήριξη στα δάχτυλά του. 9:   Το αριστερό πόδι έρχεται με την καμάρα του σε επαφή με τη φτέρνα του δεξιού. 10 : Το αριστερό σε προεκβολή προς το κέντρο. 11+12: Όπως τα 5 + 6.
Βήματα προς την περιφέρεια.
1:  Το αριστερό πόδι σε προεκβολή πίσω με ισχυρό πάτημα  2:  Αναπήδηση στο αριστερό, με ταυτόχρονη άρση του δεξιού πίσω λυγισμένου. 3:  Το δεξί πατά πίσω και κοντά στο αριστερό με γρήγορη αντιμετάθεση του βάρους του σώματος πάνω του και με σύγχρονη άρση του δεξιού εμπρός τεντωμένου. 
Τα υπόλοιπα βήματα είναι ακριβώς αντίστροφα με εκείνα που γίνονται προς το κέντρο. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου