Σάββατο, 8 Ιανουαρίου 2011

Νομός Λακωνίας και Δημοτικά Διαμερίσματα

Location of Laconia Prefecture municipalitiesImage via Wikipedia. ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι:
1. Δήμος  Σπάρτης με έδρα τη Σπάρτη αποτελούμενος από τους δήμους  α. Σπάρτης  β.
Οινούντος γ. Μυστρά  δ. Πελλάνας ε. Θεραπνών στ. Φαρίδος και τη κοινότητα Καρυών, οι
οποίοι καταργούνται.
2. Δήμος Μάνης με έδρα το Γύθειο και ιστορική έδρα την Αρεόπολη αποτελούμενος από τους
δήμους α. Γυθείου β. Σμύνους γ. Οιτύλου και δ. Ανατολικής Μάνης, οι οποίοι καταργούνται.
3. Δήμος Ευρώτα με έδρα τη Σκάλα αποτελούμενος από τους δήμους α. Έλους β. Κροκεών
γ. Σκάλας δ. Νιάτων και ε. Γερόνθρων, οι οποίοι καταργούνται.
4. Δήμος Επιδαύρου Λιμηράς με έδρα τους Μολάους αποτελούμενος από τους δήμους α.
Μονεμβασιάς β. Μολάων γ. Ζάρακα δ. Ασωπού και ε. Βοϊών, οι οποίοι καταργούνται
Β. Η κοινότητα Ελαφονήσου αναγνωρίζεται σε δήμο, με όνομα, έδρα και εδαφική περιφέρεια
αυτά της τέως κοινότητας.
http://www.agrotypos.gr/index.asp?mod=articles&id=57699
Enhanced by Zemanta

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Σάββατο, 8 Ιανουαρίου 2011

Νομός Λακωνίας και Δημοτικά Διαμερίσματα

Location of Laconia Prefecture municipalitiesImage via Wikipedia. ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι:
1. Δήμος  Σπάρτης με έδρα τη Σπάρτη αποτελούμενος από τους δήμους  α. Σπάρτης  β.
Οινούντος γ. Μυστρά  δ. Πελλάνας ε. Θεραπνών στ. Φαρίδος και τη κοινότητα Καρυών, οι
οποίοι καταργούνται.
2. Δήμος Μάνης με έδρα το Γύθειο και ιστορική έδρα την Αρεόπολη αποτελούμενος από τους
δήμους α. Γυθείου β. Σμύνους γ. Οιτύλου και δ. Ανατολικής Μάνης, οι οποίοι καταργούνται.
3. Δήμος Ευρώτα με έδρα τη Σκάλα αποτελούμενος από τους δήμους α. Έλους β. Κροκεών
γ. Σκάλας δ. Νιάτων και ε. Γερόνθρων, οι οποίοι καταργούνται.
4. Δήμος Επιδαύρου Λιμηράς με έδρα τους Μολάους αποτελούμενος από τους δήμους α.
Μονεμβασιάς β. Μολάων γ. Ζάρακα δ. Ασωπού και ε. Βοϊών, οι οποίοι καταργούνται
Β. Η κοινότητα Ελαφονήσου αναγνωρίζεται σε δήμο, με όνομα, έδρα και εδαφική περιφέρεια
αυτά της τέως κοινότητας.
http://www.agrotypos.gr/index.asp?mod=articles&id=57699
Enhanced by Zemanta

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου